Kompositsiooniõpetuse alused

Kompositsiooniõpetuse materjale on internetis juba mitmeid. Ükski neist ei arvesta floristikoolituse nõuetega ja õpilasel/ õpetajal on raske viia kokku kunstiõpetuse teooria ja terminoloogia floristikaga.

Seda lünka täidab käesolev e-kursus.


E-kursuse koostaja on Indrek Kaeli, Räpina Aianduskooli floristika eriala õpetaja. Materjal on valminud kevadel, 2011.