külgvaade

Külgvaates peab tulema sujuv üleminek ühelt kimbu osalt teisele ja jällegi on poolkaare vorm see vajalik.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License