Klassitsism muusikas

Ajastu ja muusika üldiseloomustus

Antud ülesanne on valikvastustega, milles võib õigeid valikuid olla üks või rohkem. Enne vastamist loe küsimus hoolikalt läbi ja leia seejärel sobiv vastusevariant või variandid.
Kui läheb valesti, võid proovida uuesti. Edu vastamisel!

Skoorimine: Tagasisides on antud vastused murdarvuna. Kõik variandid on õigesti valitud juhul, kui murdarvu mõlemad arvud on tagasisides ühesugused (nt 4/4, 5/5). Näiteks kui tagasisides on murdarv 2/4, siis oled saanud kaks punkti neljast võimalikust, seega kaks õiget vastust on valimata või oled vastanud valesti. 3/4 tähendab, et said 3 punkti neljast võimalikust ning 1 õige vastus on märkimata.