Klassitsism muusikas. Kas väide on tõene või väär?

Muusika üldiseloomustus

Märgi ära, kas väide on tõene või väär.

Klassitsism muusikas -2

Ülesanne 2 on mõeldud teema õppimiseks ja kordamiseks. Ülesandes on 13 väidet klassitsismiajastu muusikast. Sinul tuleb leida, kas väide on tõene (õige) või väär (vale).