KLASSITSISM MUUSIKAS

Lõpeta lause

Ülesanne 3 on mõeldud teema kordamiseks või ka õppimise harjutuseks.
Ülesandes on seitse lauset, mis iseloomustavad klassitsismiajastu muusikat. Laused on poolitatud ja jagatud kahte tulpa. Vasakus tulbas on lause algus ja teises tulbas on lause teine pool, kuid segipaisatult. Sinul tuleb leida lause algusele õige lõpp. Neljas lause on näitena juba õigesti paika pandud.
Kindlasti loe enne hoolikalt läbi nii lause alguse kui lõpuosa!

Kannatlikkust ja tähelepanelikkust ülesande sooritamisel!