Klassitsism muusikas - ooper

Valikvastustega harjutus

Õigeid vastuseid võib olla rohkem kui üks!
Skoorimine: Tagasisides on antud vastused murdarvuna. Kõik variandid on õigesti valitud juhul, kui murdarvu mõlemad arvud on tagasisides ühesugused (nt 4/4, 5/5). Näiteks kui tagasisides on murdarv 2/4, siis oled saanud kaks punkti neljast võimalikust, seega kaks õiget vastust on valimata või oled vastanud valesti. 3/4 tähendab, et said 3 punkti neljast võimalikust ning 1 õige vastus on märkimata.