KLASSITSISM MUUSIKAS

Instrumentaalmuusika

Leia heliloojale õige heliteos!

Instrumentaalmuusika

Ülesanne 6 on mõeldud teema kordamiseks, kuid seekord instrumentaal- ja vokaalmuusikast. Ülesanne koosneb kolmest osast. Klassitsismiajstu heliloojad on kirjutanud palju heliteoseid, nendest suurema osa moodustavad instrumentaalteosed.
Tihti me ei tea, kes on heliteoste autor. Selles ülesandes on sul võimalik seda õppida.
Parempoolses tulbas on antud kolm klassitsismiajastu heliloojat ning paremas tulbas on segipaisatult instrumentaalmuusika teosed. Antud valikutest tuleb leida igale heliloojale õige teos või vastupidi.
Kui läheb valesti, saad uuesti proovida.

Harjutamine annab püsivad teadmised! Edu!
Sümfoonia nr. 5 “Saatusesümfoonia”
Londoni sümfoonia fis-moll (nr. 45) ehk "Lahkumissümfoonia"
Sümfoonia nr. 41 C-duur "Jupiter" e. "Jupiterisümfoonia"

Sümfoonia nr.3 "Eroica"
Londoni sümfoonia nr. 101 G-duur "Üllatussümfoonia"
Sümfoonia nr. 83 "Kana"