KLASSITSISM MUUSIKAS. Instrumentaal- ja vokaalmuusika

Vastavuse loomise harjutus

Moodusta õiged vastavuse paarid.

"Reekviem"
oratoorium "Aastaajad"
sonaat nr. 25 a-moll "Elisele"
ood "Rõõmule"
"Kellasümfoonia"
oratoorium "Loomine"
Klaverisonaat "Appassionaata"
Serenaad G-duur "Väike öömuusika"