KLASSITSISM MUUSIKAS. Heliteosed.

Heliloojad ja nende ooperid

Aita leida heliloojale õige ooper!

Ooperid

Ülesanne 5 on mõeldud teema kordamiseks, kuid seekord lavažanris. Klassitsismiajstu heliloojad on kirjutanud palju ilusaid oopereid, kes ainult ühe, kes rohkem. Vasakpoolses tulbas on antud neli klassitsismiajastu heliloojat ning paremas tulbas on segipaisatult ooperid. Antud valikus tuleb leida igale heliloojale tema poolt kirjutatud ooper.
Kui läheb valesti, saad uuesti proovida.

Nii lihtne see ongi! Edu!
W. A. Mozart
L. van Beethoven
C. W. Gluck
G. Pergolesi