Eestis kasutamiseks soovitatud pookealused 2010. aastal

Aluste liigitus:
  • paljundusviisi järgi: seemikalused ja kloonalused (vegetatiivalused);
  • kasvutugevuse järgi on kloonalused: tugeva-, keskmise-, poolnõrga- ja nõrgakasvulised (ka kääbusalused);
  • aretuskoha järgi.

    Vastamisel tuleb teada, millisesse rühma kuulub ükski soovitatud alus.