Aedniku kutse-eetika

See teema on pühendatud aednikule. Arutleme aedniku suhete üle ümbruskonnaga. Keskendume seejuures suhetele skaalal hea-halb (eetika), osaliselt ka suhetele skaaladel ilus-inetu (esteetika) ja kasulik-kahjulik (ökonoomia).

1.1Kes on aednik?

Aednikukutse on kindlasti üks vanemaid maailmas. Piiblis kirjutatakse sellest juba enne naise loomist: “Ja Jehoova Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma” (1 Mo, 2,15). Mis sunnib inimest taimi kasvatama? Sellele küsimusele vastab igaüks kindlasti erinevalt, milleks on tal õigus ja selles väljendub tema suhtumine ellu. Kas tõukab inimest aiandusega tegutsema vajadus hankida elatusvahendeid, lootus saada tulu, sportlik hasart rekordsaakide või kauni aia tiitli saavutamiseks, tuntuse- ja kuulsusejanu, seletamatu tung ilu loomiseks või suhtlemiseks taimedega? Ükski neist tõukejõududest pole teistest parem ega halvem. Mõni mõtleb tööd tehes loodetavatele tonnidele, teine rahale. Õnnelikumad on ilmselt need, kes tunnevad rõõmu aiatööst ja taimedest endist. Saak ja tulu tulevad nende jaoks pealekauba. Aiandusest haaratud inimesed kaotavad kevadel sageli mõõdutunde. Istutada ja külvata on lihtsam kui rajatut hooldada. Nii juhtubki, et nad mattuvad suvel tegemata töödesse ja neil jääb vähe aega kõigeks muuks, ka kaasinimeste jaoks. Võib-olla samal põhjusel ei ole ka üldtuntud halvad harjumused aednike hulgas eriti levinud – need pole nii põnevad kui aed ja röövivad aiatöö jaoks alati nappivat aega. Ühel keskaegsel maalingul (TAMK, 1934, lk.29) kujutatakse põhjusi, miks inimesed taevaredelilt langevad. Kõige kõrgemale jõudnud munk langeb sealt armastusest oma lillede ja aia vastu.


Aednike hulgas on väga praktilisi inimesi ja neid, kelle suhted taimedega kalduvad müstitsismi (The Findhorn Garden, 1968). Aednikukutsega Heino Kiik on huvitavalt kirjutanud mõnedest tuntud aednikest oma raamatutes “Taimetark. Meie aia-ajakiri”. Neist, koolinoortele mõeldud raamatutest, võib lugeja muudki õppimisväärset leida. Raamatut “Mõedaku eelpäev” lugedes tutvume aiandusele pühendunud inimese Jaagup Andresmaa eluga, kelle prototüübiks on Polli teadlane Jakob Palk. Peategelase tunnetuse kaudu tajume selles taimi ja loomi kui teisi elusid, kes enamasti ise hakkama saavad, kuid ka inimese mõistmist ja abi vajavad (Kiik, 1966, lk.113-117).


Tulemuslik aednik võib kujuneda igast inimesest kui ta on töökas, kohusetundlik ja järjekindel. Kindlasti on need üldinimlikud hüved olulised paljude elukutsete juures. Ometi on mõndagi, mis eristab aednikke teistest inimestest. See on aednikule omane suhtumine taimedesse ja kaasinimestesse. Töö tulemuste huvides võiks sellele suhtumisele mõelda igaüks, kes aianduse või aednikega kokku puutub. Sobiva aluse aedniku kutse-eetikale annab A. Schweitzeri elufilosoofia, mida kokkuvõtlikult väljendab lühike fraas: aukartus elu ees. Selleks, et mõista, kuidas kujunesid A. Schweitzeri tõekspidamised, peaksime meenutama tema elulugu.

1.2Albert Schweitzer tundis aukartust elu ees

Albert Schweitzer [švaitser] (14.01.1875 Kaysersberg, Alsace [alzas] – 04.09.1965 Lambaréné [lanb-], Gabon) oli väga mitmekülgne inimene. Ta sündis maal, mille pärast Saksamaa ja Prantsusmaa vahelduva eduga sõdu on pidanud ja mis tema noorusajal kuulus Saksamaale. Õppis Strasbourg’i [-bu:r] ülikoolis teoloogiat, filosoofiat ja muusikat. Omandas 24-aastasena filosoofiadoktori kraadi ja töötas alates 1902.aastast Strasbourg’i ülikoolis teoloogiadotsendina. Oli tunnustatud orelikunstnik, keda eriliselt vaimustas Johann Sebastian Bach’i muusika. Kirjutas raamatu J. S. Bach’ist prantsuse keeles (1905) ja samal teemal esimesest tunduvalt mahukama saksa keeles (1908) ning saksa ja prantsuse oreliehitamiskunstist (1906). Õppis taas ülikoolis arstiteadust aastatel 1906-1911. Aastal 1913 sai arstiteaduste doktoriks ja sõitis koos abikaasa Helene Breslau’ga misjoniarstiks Aafrikasse. Prantsusmaale kuuluvas Gabonis Ogoové jõe saarel Lambaréné’s rajasid nad haigla. I maailmasõja alguses 1914. aastal abielupaar interneeriti sõjavangina kui sakslased. Algul lubati neil jätkata tööd Aafrikas, kuid 1917. aasta septembrist kuni 1918. aasta juulini tuli neil veeta ka vangilaagris Prantsusmaal. Sõjaoludes tekkis A. Schweitzeril vajadus ja võimalus mõtiskleda eetiliste küsimuste üle. 1915. aastal Ogoové jõel Igendja külast mööda sõites leidis ta formuleeringu oma universaalsele eetikale: aukartus elu ees. Järgnevatel aastakümnetel saavutas ta kõlbeliselt tervikliku elu ja tegevusega suure autoriteedi. Talle anti 1952. aastal Nobeli rahupreemia ja ta osales 1953. aastast alates tuumasõjaohu vastases liikumises. Suri Aafrikas 91. eluaastal.

1.2.1A. Schweitzeri eetilisi põhimõtteid

1.3Aednik ja loodus

Siin on mõtteid aedniku suhetest teiste eludega, keda seni on peetud inimesest madalamateks. Pakutu vajaks kaasamõtlemist, vastuvaidlemist ja illustreerimist näidetega. Ehk soovid sellele loendile lisada mõne uue punkti, mis ei sobi olemasolevate alla.

1.4Aednik ja teine inimene

Selles loendis on aedniku suhted teiste inimestega, kes oma huvide kaitseks võivad seadustele toetudes pöörduda kohtuvõimu poole. Eetilisi printsiipe hindavate inimestega suheldes saab läbi ilma kohtu abita. Ühiskond, kus selliseid on rohkem, saab läbi väiksema arvu seadustega ning lihtsustub kontroll seaduste täitmise üle. Seaduskuulekate kaaslastega on meeldiv ja turvaline suhelda. Tihtipeale toob eetilise inimese kuulsus materiaalset tulugi. Järgnevad põhimõtted vajaksid samuti täiendusi, vastuvaidlemist ja illustreerimist näidetega.

1.5Õppetöö eetika

Kindlasti võib tubliks aednikuks kujuneda aias töötades iseõppimise teel, ainult et see võtab palju aega ja tihtipeale tuleb õppida oma vigadest. Koostöös teistega ja õpetaja juhendamisel võib sedasama saavutada kiiremini ja valutumalt. Selleks, et õppeprotsess oleks meeldivam ja viljakam, on palju teha igal õppijal. Oma tegevusega (või tegevusetusega) saab ta soodustada või pidurdada õpetaja tööd. Aianduse õppijail tasuks mõelda järgmistele soovitustele.


Raamatust „Taim ja aednik“

Jaan Kivistik 2004