Õunapuude harvendamine

Nõuandeid aianduse eriala õpilastele kodutöö sooritamiseks

Sulgudes viited raamatule „Tööd puuvilja- ja marjaaias“

Vaata ka raamatut „Taim ja aednik“ (7.1)

Aeg

Küünlapäevaga (2. veebruar) lõpeb talihari ja algab kevadtalv. Kestvate pakaste oht hakkab tasapisi vähenema. Nüüd võib sulapäevadel juba külmakindlamate viljapuude lõikamisega algust teha. Algajal sobiks alustamiseks valida 8-15 aastane õunapuu. Sellele ei saa asjatundmatu lõikamisega erilist kahju teha.

Töövahendid

Lõikevõtted (lk.14)


Vead lõikamisel

Lõiketehnika

Terava nurga all tüvest välja kasvava oksa eemaldamiseks tuleb temale läheneda alt ülespoole (fotod 20, 24). Siis saame lõikele anda soovitava suuna. Okste vahelisse teravasse nurka ei tohi saagi, ega kääriterasid toppida. Sellega vigastate puud ja lõhute kääre. Sama põhimõtet rakendage kõigi okste lõikamisel. Jälgige, et lõikaksite kääriterade otstega, ning et toetustera ei muljuks allesjääva oksa koort.

Kuidas harvendada (lk.65)

Harvendamisel eemaldatakse vaid suuri oksi. Harunemata oksad, mis on lühemad kui kaks vaksa ja harunenud oksad, mis sõrmest peenemad, võib tähelepanuta jätta. Töö läheb kiiremini kui teete seda läbimõeldud järjekorras.

Lõikehaavad

Mõned aednikud peavad lõikehaavade katmist millegagi ülearuseks või koguni kahjulikuks. Teised kasutavad erinevaid haavamäärdeid, kusjuures enne haavade katmist tasandatakse saehaavad noaga. Tööaega ja haavamääret saab kokku hoida kui tähelepanu pöörata vaid olulisematele haavadele, milleks on harvenduslõiked tüvepikendusel ja jämedamate okste alumises osas.

Õpetaja ootused 4. õppesessioonile tulijate suhtes

Kohtumiseni õppesessioonil märtsis!

Jaan Kivistik

04.02.2011