Materjale puuviljandusest aianduse lõpueksamiks (2. kursus)

Aluseks kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/ Aednik II

Kutse omistab Eesti Aiandusliit http://www.aiandusliit.ee/default.asp?id=1

Eeltingimus: 1 aasta erialast tööstaaşi

A. TEOORIA (test)

Küsimused koostatakse järgmiste allikate põhjal:

B. MATERJALID

Taimeliikide ja soovitussortide tundmine (piltide, viljade, võrsete ja raagus okste järgi) Igal kultuuril teada sorte ja aluseid.

Soovitatav kirjandus:


 1. Malus domestica - aedõunapuu

 2. M. sylvestris – metsõunapuu

 3. M. prunifolia - kitaika (ploomilehine õunapuu)

 4. Pyrus communis - aedpirnipuu (harilik pirnipuu)

 5. P. pyraster – metspirnipuu

 6. Cydonia oblonga – harilik küdoonia

 7. Chaenomeles japonica – jaapani ebaküdoonia

 8. Prunus domestica – aedploomipuu (harilik ploomipuu)

 9. P. cerasifera - alõtsha (haraline ploomipuu)

 10. P. spinosa - laukapuu

 11. Cerasus vulgaris – hapukirsipuu (harilik kirsipuu)

 12. C. avium - maguskirsipuu

 13. C. mahaleb - lõhnav kirsipuu

 14. Aronia - aroonia

 15. Hippophaë rhamnoides – harilik astelpaju (emas- ja isastaim)

 16. Grossularia - karusmari

 17. Ribes nigrum – must sõstar

 18. R. rubrum - punane sõstar

 19. Rubus idaeus – harilik vaarikas

 20. R. fruticosus – pampel (aedmurakas)

 21. Fragaria ananassa - aedmaasikas

 22. Vaccinium - mustikas

 23. Oxycoccus palustris – harilik jõhvikas

 24. Vitis – viinapuu

 25. Lonicera caerulea - sinine kuslapuu

Taimekahjustajate tundmine (piltide järgi, aga ka juhuslikult oksale sattunud kahjustuse järgi)

Soovitatav kirjandus:

C. PRAKTILISED TÖÖD

Soovitatav kirjandus:

Terviktööd

(Võimalik sooritada sobival kalendaarsel ajal juhul kui õppemajandis on selleks vajadus)


 1. Seemnete eluvõime määramine kiirendatud idandamise viisil

 2. Viljapuude talvine pookimine (november-märts)

 3. Sõstrapõõsa harvendamine (september – aprill)

 4. Vaarikate lõikamine (september -aprill)

 5. Marjapõõsaste istikutekooli rajamine pistokstega (sept-aprill)

 6. Vaarikaistikute varumine, sorteerimine ja muldakaevamine (september-aprill)

 7. Võrsikute eraldamine emataimedest (september- aprill)

 8. Seemikaluste väljakaevamine, sorteerimine ja muldakaevamine (oktoober-aprill)

 9. Viljapuude istikutekooli rajamine (aprill)

 10. Õunapuu harvendamine (märts - aprill)

 11. Tööd viljapuude istikutekooli 2. väljal (aprill-august)

 12. Tööd viljapuude istikutekooli 3. väljal (aprill-august)

 13. Viljapuu istutamine ja istutusaegne kärpimine (aprill – mai 2. dekaad)

 14. Õunapuu tüvehaavade ravimine (aprill-juuli)

 15. Kombineeritud pistikute lõikamine, juurdumapanek ja hooldus (mai)

 16. Seemikalustekooli rohimine ja harvendamine (mai-juuni)

 17. Võrsikute muldamine (mai-juuli)

 18. Haljaspistikute lõikamine, juurdumapanek ja hooldus (juuni-juuli)

 19. Marjade korjamine (juuli)

 20. Silmastamine viljapuude istikutekooli 1. väljal (juuli-august)

 21. Õunte korjamine (august-september)

D. ÜLESANDED

Ülesandetüüp 2. Istutusmaterjali vajaduse leidmine

Leida:

 1. sobivad vahekaugused (eelistada m) ja ühe taime kasvupind (m2)

 2. istutusmaterjali vajadus ja nimetus

 3. soovitatavaid sorte ja pookealuseid

 4. istutusaeg (kuu/dekaad)

 5. istutussügavus skemaatilise joonisena (näidata maapinnajoon, (eba)juurekael, pookekoht, kärpimiskohad istutusaegsel lõikamisel)

kui rajatakse …. ha/m2 ……………… (istandiku või välja nimetus).

Võimalikke ülesande tekste:

Ül.tüüp 2 ... kui rajatakse


Ülesandetüüp 3. Vajaliku maatüki suuruse leidmine

Leida:

 1. sobivad vahekaugused (eelistada m) ja ühe taime kasvupind (m2)

 2. vajaliku maatüki suurus istutamiseks

 3. rajatava istandiku/puukoolivälja nimetus

 4. istutusaeg (kuu/dekaad)

 5. istutussügavus skemaatilise joonisena (näidata maapinnajoon, (eba)juurekael, pookekoht, kärpimiskohad istutusaegsel lõikamisel)

kui on varutud …. tk ………………….. (paljundusmaterjali nimetus, sort, alus)


Võimalikke ülesande tekste:

Ül.tüüp 3 ... kui on varutud


Lahendusnäidis

Leida:

 1. sobivad vahekaugused (eelistada m) ja ühe taime kasvupind (m2)

 2. istutusmaterjali vajadus ja nimetus

 3. soovitatavaid sorte ja pookealuseid

 4. istutusaeg (kuu/dekaad)

 5. istutussügavus skemaatilise joonisena (näidata maapinnajoon, (eba)juurekael, pookekoht, kärpimiskohad istutusaegsel lõikamisel)

kui rajatakse 0,2 ha nõrgakasvulist sügisõunaistandikku kaheaastase poogendiga istikutega.


Lahendus:

 1. sobivad vahekaugused 4 m x 1,5 m = 6 m2

 2. istutusmaterjali vajadus ja nimetus 0,2 ha = 2000 m2 / 6 m2 = 334 tk

 3. soovitatavaid sorte ja pookealuseid ‘Melba’, ‘Sügisdessert’, ‘Pärnu Tuviõun’ / B396 (kloonalus)

 4. istutusaeg (kuu/dekaad) mai 1.

 5. istutussügavus skemaatilise joonisena, millel näidata istutussügavus, (eba)juurekael, pookekoht, kärpimiskohad istutusaegsel lõikamisel. Valin kloonalusel kasvava kaheaastase poogendiga õunapuuistiku, sellele 3 põhioksa. Põhioksad kärbin nii, et nende tipud jääksid maapinnast ühele kõrgusele. Istutamisel peab pookekoht mullast välja jääma, et poogend ei muutuks omajuurseks.

(Vali õige pilt ja näita sellel pookekoht, (eba)juurekael, kärpimiskohad ning istutussügavus.)
Andmeid puuvilja- ja marjaistandike rajamise kohta


Kultuur, alus, kasvutugevus

Reavahe

m

Taimede vahe reas m

-juurestik

Istutussügavus

Istutusaeg kuu/dek

Hind euro/tk

Õuna- ja pirnipuud:

05/1-05/2


seemikalustel

8

4

Seemik-

endine


kloon-alustel

tugevakasvulised

8

4

Lisa-

sügavam, aga pookekoht mullast väljas


keskmisekasvulised

7

3,5


poolnõrgakasvulised

5

2


nõrgakasvulised

4

1,5


Ploomi- ja kirsipuud

5

2,5

Seemik-

pookekoht mulda

04/3-05/1


Maasikas

1

0,3

Lisa-

endine sügavus

05/1-08/3


Vaarikas

3,5

0,5

veidi sügavam

10/1-10/3


Must sõstar ja karusmari

0,8

sügavam


Punane sõstar

1

sügavam

10/1-04/2


Ebaküdoonia

2

0,5

Seemik-

endine

10/1-10/3


10/1-10/3


Aroonia

4

2

Astelpaju

4

2

Lisa-

sügavam

04/2-04/3


Mustikas

2

0,8

Lisa-

sügavam

05/1-05/2


Jõhvikas

1

0,5

Lisa-

sügavam

05/1-05/2


Viinapuu:

2,5

1,5

Lisa-
 • lehtedeta istik

sügavam

04/3-05/1


 • lehtedega istik

veidi sügavam

05/3-06/1
Puukoolide linke istikuhindade leidmiseks: http://www.plantex.ee/ , http://www.kloostrimetsapuukool.ee/ , http://www.seedripuukool.ee/ , http://www.ak.rapina.ee/?cab=69&tekst=69

Pöörata tähelepanu istikutüübile (paljasjuurne / nõuistik) ja suurusele.10.02.09

Muudeti viimati 27.02.11

JK