Taimede kasvu ja arengut mõjutavad tegurid

iDevice ikoon Eesmärgid ja sihtgrupp

Käesoleva õpiobjekti eesmärgiks on anda ülevaade taimede kasvu ja arengut mõjutavatest teguritest: soojus, valgus, niiskus, mullastik.

Sihtgrupiks on aianduse valdkonna aianduse, haljastuse ja maastikuehituse eriala õpilased.

Õpiobjekti Koostas Räpina Aianduskooli õpetaja Katrin Uurman.

Räpina Aianduskoolõpetaja