Selle-aastane taimeprojekt „Kurgisõbrad“ on ametlikult lõppenud. Projekt kestis kokku 13 nädalat.

Selle aja jooksul saime tunda nii rõõmu kui muresid. Suur rõõm oli taimede tärkamisest, viljade moodustamisest, esimesest kurgisaagist.. Muret põhjustasid kurkide vigastamine ümberistutamisel (mille tagajärjel kurgitaim hävines), kahjurid, päikesepõletused, viljade mittemoodustumine.

Projekti raames toimus ka kaks võistlust. Projekti loomekonkursile ja projektipäeviku konkursile laekus palju omanäolisi ja imeilusaid töid. Valikut teha oli väga väga keeruline!

Aitäh teile kaasa löömast!

Suur kummardus ka neile rühmadele, kes täitsid usinalt katseandmete tabelit ja selle meile edastasid!

Meile laekunud katseandmete tabelitest võis teha järelduse, et suurem osa projektis osalenud rühmasid said oma kurgiseemned külvatud 15.veebruaril- meie projekti ametlikul alguspäeval. Taimede tärkamine võttis aega keskmiselt 5 päeva. Oli ka kiireid tärkajaid (2-3 päeva) ning ka pisut hilisemaid (7 päeva). Üksikud kurgitaimed otsustasid kasvama hakata lausa 13 päeva pärast seemne külvamist. Tärkamise aeg olenes palju seemne külvamise sügavusest (st. kui sügavale potti kurgiseeme külvati) ja ruumi temperatuurist ning substraadi niiskusest.

Esimene pärisleht tekkis enamasti veebruarikuu lõpuks. Keskmiselt võttis see aega 13 päeva. Muidugi oli ka siin eriti kiireid (esimene pärisleht tekkis juba 8 päevaga) ja üsna aeglaseid  kurgitaimi (esimene pärisleht moodustus alles 21. päevaga). Eks iga kurgitaim ootas oma õiget aega, et esimene pärisleht moodustada – tasa sõuad, kaugele jõuad 🙂

Esimese külgvõrse tekkimine võttis keskmiselt aega 39 päeva. Kõige kauem võttis külgvõrse tekkimine aega 82 päeva, kõige kiirem kurgitaim sai sellega hakkama 20 päevaga.

Esimesed õied ilmusid keskmiselt 45 päeva pärast kurgiseemnete külvamisest. Siingi oli üllatajaid. Eriti usin kurgitaim sai oma esimese õie moodustada juba 30 päeva pärast kurgiseemne külvamist ja veidi mõtlikumal kurgil kulus selleks 66 päeva. Õis avanes enamasti 3-4 päevaga.

Viljade moodustumist hakati märkama keskmiselt 56 päeva pärast kurgiseemnete külvamist. Juhtus ka seda, et vilju ei tekkinudki. Meie ja ka Horticom´i jaoks oli see suur üllatus!

Esimene vili valmis keskmiselt 73 päeva pärast külvi. Ehk siis  keskmiselt 28 päeva pärast õie tekkimist ja 17 päeva pärast vilja moodustumist. Valminud vilju ühel kurgitaimel projekti lõpuks oli keskmiselt 5. Oli ka suuri üllatajaid- kurgitaim, kellel oli ette näidata juba 12 valminud vilja. Mõnel kurgil vilju ei moodustunudki- tekkisid ainult isasõied. Meie jaoks oli see suur üllatus. Miks see nii oli, ei oskagi täpselt öelda, kuid arvame, et probleem võib olla seemnes, mis ei kasvatanud sordiehtsat taime. Seemnetega taimede kasvatamisel võib seda tegelikult ikka ette tulla. Seemnetega paljundamisel ei saa kunagi 100% sordiehtsaid taimi. Vahepeal esineb imepisike tõenäosus, et mõni taim ei oma sordi tunnuseid. Seemnetele nn. “peale vaadates” ei ole seda võimalik määrata. Selgus saabub ikka alles taime kasvatamise käigus. Võtsime ühendust ka Horticom´iga, kes meid seemnetega varustas, ja ka nemad olid sellest kuuldes üllatunud. Varem sellist asja ei ole juhtunud. Projekti perioodil valmis 377 kurki 🙂 . Kurkide arv on saadud nende katseandmete põhjal, mis meile laekusid.

Keskmiselt kasvatasid kurgitaimed 213 cm pikkuse varre. Pikema varrega kurgitaim oli 416 cm ja kõige lühema varrega 15 cm pikkune. Kurgitaime varre pikkust mõjutab kindlasti seemnete külvamise aeg, kasvukoha tingimused, projekti perioodi jooksul toimunud taimede ümberistutamiste arv ning väetise kasutamine kasvu ajal.

Meie katse käigus tuli pooltelt kurgitaimedel külgvõrsed eemaldada ja jälgida, kas seesugune tegevus mõjutab kurgi kasvu ja saagikust.

Laekunud katseandmete põhjal saame väita, et külgvõrsete eemaldamine kurgitaime kasvu ja saagikust suurel määral ei mõjuta. Oli rühmi/gruppe, kus külgvõrsete eemaldamine taimelt tõi kaasa tema pikema kasvu projekti lõpuks, aga võis märgata ka seda, et hoolimata külgvõrsete „kadumisest“ olid taimed projekti lõpuks enam-vähem ühepikkuste vartega. Sama tähelepanek kehtib ka kurgitaimede saagikuse kohta.

Projekt lõppes 16.mail 2021, kuid paljud grupid otsustasid kurgitaimede kasvatamist jätkata, sest taimed olid veel täies elujõus ja plaanisid projektis osalejaid saagiga veelgi rõõmustada.

Aitäh teile veelkord, toredat suvepuhkust ja uute kohtumiseni!