Loomingukonkursi töödeks ootame joonistusi ja meeme kurgist, sõpradest ja sõprusest.

Väga hea konkursitöö:

* on originaallooming,
* on pealkirjastatud,
* vastab etteantud temaatikale.

Tööle lisa kindlasti:

* autori ja juhendaja nimed,
* kooli või lasteaia nimi,
* klassi number või rühma nimi.

Kvaliteetseid fotosid konkursitöödest ootame e-posti aadressile: sobrad@aianduskool.ee hiljemalt 18. aprillil.

Parimatele töödele paneb Räpina Aianduskool välja väikesed auhinnad. 🙂

Kategooriad Konkursitöö tüüp
Kool meem või joonistus
Lasteaed joonistus

Konkursitööde hindamisžüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid.