Head sõbrad!

Viimane aktiivne projektinädal algab!

Jätkame tavapäraste tegevustega – kastame ja väetame taimi, kogume katse andmeid ja üha enam uurime, kas viljad juba värvuvad. Valmistume kokkuvõtete tegemiseks.
Žürii on alustanud konkursitööde hindamist. Kuna töid esitati väga palju, siis hindamine võtab oma jagu aega. 
Sellel nädalal lõpevad järgmised konkursid: 
* fotokonkurss (kestab 12. maini),
* projektipäeviku konkurss (kestab 12. maini). 

Sel nädalal saab vastata viimasele viktoriiniküsimusele.  
Oleme emadepäeva ootuses. 

Taimeprojekti “Tomaitsõbrad” meeskond soovib päikeselist nädalat ja südamlikku emadepäeva!