Taimekasvatusprojektis “Tomatisõbrad” katsetasime hariliku tomatisortide ‘Venus’ ja ‘Vilma’ kasvatamist siseruumis, aknalaual ning nende väetamist kahe erineva loodusliku väetisega (GreenTOP ja Biolan). Aianduskool saatis kõigile gruppidele töökomplekti, milles oli lisaks vajalikele väetistele ka 2 hariliku tomati ‘Venus’ ja 2 ‘Vilma’ väikest taime. Kogu projektiperioodi jooksul tuli taimi hooldada, väetada ning mõõta. Kõik andmed tuli kokku koguda katseandmete tabelisse. Projektiperioodi järel tuli igal rühmal täita ankeet, mille andmete põhjal on võimalik teha kokkuvõtteid, kuidas meil koos tomatitaimede kasvatamine läks. Meile laekus katseandmeid kokku 198-lt grupilt. 

Tabel 1. Taimekasvatusprojekti “Tomatisõbrad” keskmiste katseandmete kokkuvõte.

Olgu siinkohal öeldud, et kogutud ja töödeldud katseandmed ei pretendeeri ühelegi teadustööle. Küll aga võime ühise katsetuse põhjal teha mõningaid üldisi järeldusi teha:
1. tomatisort ‘Venus’ on keskmiselt väiksemakasvulisem kui tomatisort ‘Vilma’
2. viljade värvumiseni kulub tomatisordi ‘Venus’ kasvatamisel veidi kauem aega kui tomatisordil ‘Vilma’
3. katseperioodil kasvatas tomatisort ‘Venus’ keskmiselt rohkem vilju kui tomatisort ‘Vilma’
4. erinevate looduslike väetiste mõju tomatitaimede kasvule ei olenu keskmiselt erinev

Kogutud katseandmete põhjal saab öelda, et tomatisõbrad said maitsta 1569 ‘Venus’ ja 479 ‘Vilma’ valminud vilja. 10. mai seisuga jäid värvumist ootama veel 3216 ‘Venus’e ja 2424 ‘Vilma’ vilja. 

Paljud projektis osalejad andsid meile ka teada, et nad kindlasti jätkavad katsega ning kasvatavad taimi edasi nii kaua kui vähegi võimalik või kuni kooliaasta lõpuni. Kindlasti tehke seda! Kui taimed on elujõulised, siis võib nad kõik suveks koju viia, kasvuhoonesse või rõdule potti istutada.

Tomatitaimede kasvatamise ja viljade saamise ebaõnnestumise peamisteks põhjusteks olid: 
* taimede liiga varajane ümberistutamine, 
* taimede liiga hiline ümberistutamine; 
* ümberistutamine liigselt väiksesse potti või hoopiski liigselt suurde potti, 
* valgusepuudus, 
* toitainetepuudus, 
* kahjustajad, 
* muteerunud taim, 
* õite mitteviljastumine,
* liigselt kõrge temperatuur ja päiksepõletus. 

Aitäh kõigile katsetajatele ja projektis kaasalööjatele! Kindlasti õppisime palju uut ning saime teada, et kõik pealtnäha ühesugused taimed ei pruugigi kasvada ühte moodi. Kindlad saame olla selles, et ühe taime kasvatamine pakub palju põnevust ning avastamisrõõmu ja enda kasvatatud saak maitseb väga hästi. 🙂