Taimekasvatusprojekti “Tomatisõbrad” projekti raames oli kõigil huvilistel võimalik osaleda viktoriinis ning iga nädal vastata ühele küsimusele. Kokku oli võimalik vastata kümnele valikvastustega küsimusele. Iga õige vastus andis ühe punkti. Seega oli võimalik kokku koguda maksimaalselt 10 punkti.

Viktoriinis osales kokku 337 gruppi/ rühma. Kõige keerulisemaks osutus küsimus nr 8 ja kõige enam vastati õigesti esimesele küsimusele.

Tabel 1. Viktoriinile vastanute arv ja õigete vastuste osakaal lähtuvalt küsimusest.

 

Kuna vastamise järel said kõik kohe teada, kas vastus oli õige või mitte, siis see lõi võimaluse igal grupil oma kogutud puntid ise kokku arvestada. Siin aga kokkuvõte kogutud punktidest, mille leiate SELLE lingi alt. 36 gruppi/ rühma vastas kõikidele küsimustele õigesti! 🙂 VÄGA TUBLI! 

Viktoriinis me eraldi võitjaid välja ei kuuluta. Võitjad on kõik, kes osalesid, sest viktoriinis osalemisega uuriti palju erinevaid materjale ning koguti suurel hulgal uusi teadmisi.