Viktoriin “Nädala küsimus” koosnes üheksast küsimusest. Igale küsimusele õigesti vastamine andis ühe tarkusetera ehk punkti. Viktoriinis osaledes oli võimalik seega koguda kuni 9 tarkusetera.

Siinkohal olgu uuesti ära toodud kõik nädala küsimused koos valikute ja õigete vastustega (kursiivis).

Tabel 1. Viktoriini küsimused ja vastused. 

Jrk nr Küsimus Valik A Valik B Valik C Valik D
1 Millisel aastaajal on kõige parem herne seemned õue, peenrasse külvata, et saada head saaki? talvel kevadel sügisel
2 Mida saaks teha herne seemnetega, et kiirendada nende idanemist (kasvama hakkamist)? leotada seemneid enne külvi vees herne tera pooleks lõigata herne tera külmutada ja külmutatult külvata peale külvamist iga päev hernestele luuletusi lugeda
3 Kes on hernetaime suured sõbrad ja abilised mulla sees? vihmaussid mullaseened mügarbakterid
4 Miks on tarvis hernetaimi toestada? hernetaimed kasvavad kõrgeks ja ei suuda ennast ise püsti hoida tugikeppidega peletatakse hiiri ja linde, kellele maitsevad herneseemned ilu pärast
5 Kuidas kinnitub herne taim toele? taim keerab oma peavarre ümber toe köitraagude abil taim tuleb toe külge nööriga siduda
6 Mida saab lillherne seemnetega teha? hernesuppi keeta uusi taimi kasvatada
7 Kellelegi ei meeldi süüa herneid, kui kauna sees on “herneuss”. Kuidas aednikud nimetavad herneussi? hernekoi hernemardikas hernemähkur hernekärbes
8 Julius Aamisepp on tähtis mees, sest ta… on kolm korda võitnud hernesöömise võistluse on aretanud mitmeid hernesorte leiutas hernesupi
9 Toiduks tarvitatakse veel peale aedherne ka … seahernest vesihernest kikerhernest

 

Kõige keerulisem küsimus oli küsimus nr 3, kõige lihtsamad aga nr 4, 6, 8 ja 9.

Tabel 2. Küsimustele vastamine.

Küsimuse nr Õigete vastuste arv Valede vastuste arv Vastanute arv
1 150 2 152
2 134 2 136
3 66 35 101
4 66 0 66
5 58 5 63
6 42 0 42
7 41 2 42
8 36 0 36
9 24 0 24

 

Kokku osales viktoriinis 163 rühma/ gruppi. 16 rühma/ gruppi leidis kõikidele küsimusetele õiged vastused ja seega kogusid 9 tarkusetera. Kuidas Sul viktoriinis läks ja kui palju tarkuseteri kogusid, saad vaadata siit.

Suur, suur aitäh kõigile osalejatele! 🙂