Projekti esimesel päeval algab projektipäeviku (blogi) koostamise konkurss, mis kestab projekti lõpuni. Konkursitööks on oodatud blogina või muul digitaalsel viisil vormistatud päevik, mis annab ülevaate sellest, kuidas projektis osalemine kulges, milliseid tegevusi tehti ning taimede kasvatamine õnnestus.

Väga hea konkursitöö:

  • on avaldatud digitaalselt;
  • sisaldab kuupäevastatud fotosid ja/ või videosid ning selgitavaid tekste;
  • on süsteemsete sissekannetega;
  • annab ülevaate projekti tegevustest, milles osaleti;
  • annab ülevaate taimede kasvatamisest.

Link konkursitööle saada hiljemalt 12. mail 2019 selle postituse kommentaaridesse. Kommentaari kirjuta päeviku lingi juurde veel ka oma rühma ja asutuse nimi.

Kõikide konkursile esitatud projektipäevikutega saab tutvuda menüüst blogid.