KESKAEGSED SÜMBOLID

iDevide ikoon Eesmärgid

Antud materjal ei ole mõeldud niivõrd eraldi tunni teemaks vaid lisamaterjaliks kunsti-, muusikaõpetuse ja ka ajaloo lisamaterjalina. Me teame, et sümboleid kasutati juba aastatuhandeid eKr. (koopamaalingud, kaljujoonised), kuid keskaegne sümboolika on väga rikkalik ja mitmekesine.

Kuigi antud materjal ei sisalda keskaegse sümboolika kõiki valdkondi saab õpilane siinsest materjalidest ülevaate  sümboolikast, mis on seotud arvudega, värvidega, viljadega ja loomadega (Seda teemat saab veel täiendada valdkondadega: puud, linnud, lilled, kalliskivid, putukad, asjad ja nähtused planeedid).