Lilleseades kasutatavad tehnilised võtted

Käesolev töö kajastab lilleseades enimlevinud tehnilisi võtteid. Kahjuks puudub eesti keeles floristika eriala sõnavara ja seetõttu ei oska me paljusid asju veel nimetada õige nimega. Pildimaterjali abil loodan sellest probleemist üle olla.

Pildistamiseks aitas materjale valmistada Räpina Aianduskooli 2. floristika kursus.

E-kursuse koostaja on Indrek Kaeli, Räpina Aianduskooli floristika eriala õpetaja.  Materjal on valminud kevadel, 2011.