Kokkuvõtteks

Kokkuvõtteks võib öelda, et vahe erinevate disainide vahel hakkab ära kaduma. Vaid visuaalselt võib määratleda, mis siis lõppvariandis domineerib kas harmoonia või kontrast. Samuti kasutatakse praegu taimi töödes nii, et nende kasvukuju säiliks. Seega on igas töös ka vegetatiivse asetusviisi olemus.

Samas on aga igale floristile vajalikud põhiteadmised, millest siis edaspidises meistrikoolituses lähtuda. Loodan, et minu tööst on siin abi.

Selles õpimaterjalis on kasutatud autori töid.

Kasutatud kirjandus: Society of Floristry Handbook by BFA

 

Indrek Kaeli

Meisterflorist

Ikebana professor

FLORINT'i kohtunik

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License