Vegetatiivne disain

Vegetatiivne disain selles töös käsitletuks ei tule, kuna siin pole toimunud suuri muudatusi ja põhjaliku kirjelduse leiab Taavi Tuuliku Hiiumaa Ametikoolile tehtud tööst Lilleseadestiilid.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License