Vorm-lineaarne disain

Sellegi asetusviisi juured on looduses ja nagu juba nimetuski ütleb, tuleb meil siin tegemist teha vormi ja liikumise vaheliste seostega.

Siin on võtmesõnaks kontrast ja ebasümmeetria.  Kontrast nii värvuses, liikumises vormis ja isegi rütmis. Seega eriti hoolikas tuleb olla õigete proportsioonide valikul et ei tekiks lihtsalt kaos vaid hoopis tasakaal.

Kaasaegne vorm-lineaarne asetusviis kasutab sageli ka värvusharmooniat ja kordust.

Aga vaatame edasi.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License