Taimekaitse puuvilja - ja marjaaias

Selle materjali valmimisele aitasid jõudsalt kaasa Jaan Kivistik´u asjalikud kommentaarid.
iDevice ikoon Eesmärgid

Järgnev õppematerjal on mõeldud nii kutsekoolis õppivatele inimestele kui ka kõikidele aiandushuvilistele, kes oma taimi kahjustajate eest kaitsta soovivad.

Taimekaitses on väga tähtis kindlaks määrata, kes või mis on meie taimi kahjustama asunud. Lähtuvalt eelnevast käsitletakse selles õppematerjalis nii taimede kahjustajaid kui ka kahjureid ära hoidvaid või hävitavaid meetodeid.

Tihti arvatakse ekslikult, et taimekaitse ning keskkonnakaitse ei sobi omavahel kokku, kuid tegelikult saab ka taimekaitset keskkonnasäästlikult läbi viia - ainus, mida me vajame, on tugev tahe ja püsivus.

Eelistagem keskkonnasäästlikku tõrjet, kasutades keemilisi taimekaitsevahendeid vaid äärmisel vajadusel

Soovin teile ilusat, maitsvat, suurt ja tervislikku saaki!


iDevice ikoon Eelteadmised

Selleks, et hakata viljapuudel ja marjakultuuridel taimekaitset läbi viima, tuleb kindlalt teada, millise kahjuriga on tegu.

Järgnevast materjalist leiate teavet erinevate taimekahjurite kohta

 

Ava slaidiesitlus


iDevice ikoon Tegevus
1. Loe eelnenud esitluse slaidid läbi
2. Leia internetist iga kahjuri ja haiguse kohta nende ladinakeelset nime kasutades üks foto (kahjustaja kirjeldus peab sobima pildiga)
3. Leia internetist iga kahjuri kahjustuse kohta üks foto (nt: 1. Slaid – õunapuu-õielõikaja, 2. Slaid – õunapuu õielõikaja poolt kahjustatud aukudega lehed ja kuivanud õied)
4.Koosta haiguste ja kahjurite kohta PowerPoint´I slaidiesitlusprogramm ning kirjuta igale fotole juurde kahjustaja nimi.
5. Kirjuta iga kahjustaja fotole juurde 1 lause, mis eristab seda kahjustajat teistest kõige enam (nt. õunamähkuri röövik tekitab õunale näripuru).
6.Esita enda poolt valmistatud materjal PowerPoint´I dokumendina kas CD-plaadil või mälupulga peal oma õpetajale kontrollimiseks
7. Kanna enda koostatud ja õpetaja poolt kontrollitud PowerPoint´I dokument klassi ees kaasõpilastele ette